Internationale
Politiepetten Collectie

Over ons

De grote collectie politiepetten en andere zaken is natuurlijk niet zomaar tot stand gekomen. 
Op deze pagina leest u daar meer over.

Ontstaan van de collectie

De omvangrijke collectie politiepetten die nu in Slochteren is te bewonderen, kwam voort uit de grote interesse die politieman Hilbrand Buurma (1946-2018) kreeg voor deze professionele hoofddeksels.

De grondlegger van de Internationale Politiepetten collectie: Hilbrand Buurma

Hij was het, die in 1974, als privépersoon, begon met het verzamelen van politiepetten uit alle landen van de wereld. Als lid en heel lang voorzitter van de afdeling Groningen van de International Police Association (IPA), maakte hij veel internationale, vaak persoonlijke contacten en mede dankzij deze contacten is de aanvankelijke privécollectie uitgegroeid tot een professioneel ogende collectie met allure.
Tijdens reizen naar diverse landen vergat Hilbrand Buurma nooit om te speuren naar politiepetten. Hij nam altijd “ruilmiddelen" mee, want om nieuwe petten uit andere landen te krijgen moest hij soms ruilen. Ook bij privéreizen namen hij en zijn (toen eveneens bij de politie werkende) echtgenote petten mee en brachten nieuwe petten voor de collectie mee terug.

Niet alleen politiepetten
Het bleef niet beperkt tot politiepetten alleen, want ook sabels, uniformen, insignes e.d. verschenen in de collectie.
Toen de collectie te groot werd om thuis te kunnen houden, werd deze unieke collectie eerst ondergebracht bij de Marechaussee in Groningen en vanaf 1993 in het gebouw Slochterpoort (zie foto rechts) in Slochteren.
Later schonk hij de complete collectie aan de afdeling Groningen van de International Police Association, maar Hilbrand Buurma bleef zich met hart aan ziel voor de collectie inzetten, ook toen hij rond zijn 50ste de diagnose Parkinson kreeg. Aan het einde van zijn 60-tiger jaren moest hij dat helaas om gezondheidsredenen opgeven.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet om de collectie te maken tot wat hij nu is.

politiepettencollectie
De collectie in Slochteren nu

De collectie is verdeeld over een aantal zalen in het gebouw “Slochterpoort”. Er zijn niet alleen heel veel politiepetten te bewonderen, maar ook allerlei attributen die direct of indirect met het werk van politiemensen hadden of hebben te maken. Uniformen, speciaal gereedschap als meetinstrumenten, verbindingsapparatuur, broekstokken, sabels enz. Zelfs een collectie model-politieautootjes ontbreekt niet.
Wie nu weet hoe de politie heden ten dage is uitgerust om ongevallen te behandelen, misdrijven te registreren of ME-uitrustingen ziet, kan zich komen verbazen over de zeer beperkte uitrusting waarmee de politie het - nog niet eens zo lang geleden - moest doen. 

politie uniform

De hele collectie geeft een gevarieerd beeld van wat de politieagent door de jaren heen als hulpmiddelen heeft gebruikt en vaak nog gebruikt.
Het is geen dorre verzameling petten, want achter veel petten gaat een verhaal of anekdote schuil. Ook al, omdat vaak de hulp werd ingeroepen van ambassadeurs en consuls, zelfs staatshoofden verleenden bemiddeling.
De vrijwillige gidsen kunnen er boeiend over vertellen. 

International Police Association
ipa caps

De International Police Association (IPA) is een wereldwijde vereniging die op 1 januari 1950 werd opgericht door een Engelse politieman Sir Arthur Troop. Zijn bedoeling was om politiemensen buiten het werk te verenigen in een wereldorganisatie, onafhankelijk van godsdienst of politiek met als credo: Servo Per Amikeco” ("dienen door vriendschap" in het Esperanto).

slochterpoort

“Slochterpoort”, het gebouw waar de Internationale Politiepetten Collectie van IPA Groningen is ondergebracht. Dit gebouw was daarvoor een Rijkspolitiebureau, maar oorspronkelijk een stationsgebouw van het Woldjerspoor. Meer over de historie

> 360.000 leden!
IPA heeft ruim 360.000 leden in meer dan 60 landen. Zij biedt politiemensen over heel de wereld ontmoetingsmogelijkheden en vormt zo een bron van wereldwijde contacten. Het district Groningen van de IPA, met haar rond de 400 leden, maakt daar al meer dan 50 jaar deel van uit.
Informatie over IPA

politiepetten
Meer over andere musea

Wij begroeten u graag in Slochteren om onze collectie te zien, maar er zijn meer musea in Nederland die op dit gebied een interessante collectie bieden.
Kijk op deze pagina voor meer info