Internationale
Politiepetten Collectie

Links naar andere sites

Op deze pagine delen wij graag links naar andere verwante sites.

Marechaussee museum

Weeshuiswal 9
4116 BR Buren
tel. +31 344-571256

naar de site

marechaussee museum

Onderzoek de Marechausse

In het Marechausseemuseum ontdek je de veelzijdigheid van dit krijgsmachtsdeel. Het bezoek is een spannend onderzoek naar de Marechaussee en biedt ruimte om zelf achter feiten te komen en inschattingen te maken, zodat je ervaart hoe de organisatie werkt.
Het Marechausseemuseum beschikt over de grootste collectie van KMAR-objecten. Naast uniformen, wapens en schilderijen, heeft het museum meerdere voertuigen en motoren in haar bezit waar je als bezoeker ook in mag zitten.